fbpx

Alchimica - Membrane

HYPERDESMO® CLASSIC

BOJA - bijela, siva

PAKIRANJE - 25kg, 15kg, 6kg, 1kg

HYPERDESMO® CLASSIC je jednostavno i ekonomično rješenje za hidroizolaciju i zaštitu.
Karakteristike
Jednokomponentna poliuretanska tekućina niskog viskoziteta bazirana na čistoj elastomernoj hidrofobnoj poliuretanskoj smoli obogaćenoj specijalnim anorganskim punilima.
Svojstva
Izvrsna mehanička, kemijska i temperaturna svojstva, odlična otpornost na UV zračenje i utjecaj prirodnih elemenata.
Upotreba
Izložene hidroizolacijske površine kao što su betonski krovovi, metalni krovovi te za sanaciju i zaštitu bitumenskih membrana.
Nanošenje
Kistom, četkom, valjkom ili Airless raspršivačem u dva sloja ili više. Minimalna ukupna potrošnja: 1.5-1.8 kg/m2.

HYPERDESMO®-815

BOJA - bijela, siva, terakota, crna

PAKIRANJE - 25kg, 6kg, 1kg

HYPERDESMO®-815 je jednostavno i ekonomično rješenje za hidroizolaciju i zaštitu.
Karakteristike
Jednokomponentna poliuretanska tekućina niskog viskoziteta bazirana na čistoj elastomernoj hidrofobnoj poliuretanskoj smoli obogaćenoj specijalnim anorganskim punilima.
Svojstva
Izvrsna mehanička, kemijska i temperaturna svojstva, odlična otpornost na UV zračenje i utjecaj prirodnih elemenata.
Upotreba
Izložene hidroizolacijske površine kao što su betonski krovovi, metalni krovovi  te za sanaciju i zaštitu bitumenskih membrana.
Nanošenje
Kistom, gleterom ili Airless raspršivačem u jednom ili dva sloja. Minimalna ukupna potrošnja: 1.5-1.8 kg/m2.

HYPERDESMO®-LV

BOJA - bijela, siva, bež, crna, crvena

PAKIRANJE - 25kg, 15kg, 6kg, 1kg

HYPERDESMO®-LV je varijanta HYPERDESMO®-CLASSIC niskog viskoziteta. Proizvod je razvijen s ciljem da se olakša aplikacija prskanjem i da se razrjeđivanje svede na potrebni minimum.
Karakteristike
Jednokomponentna poliuretanska tekućina niskog viskoziteta bazirana na čistoj elastomernoj hidrofobnoj poliuretanskoj smoli obogaćenoj specijalnim anorganskim punilima.
Svojstva
Izvrsna mehanička, kemijska i temperaturna svojstva, odlična otpornost na UV zračenje i utjecaj prirodnih elemenata.
Upotreba
Izložene hidroizolacijske površine kao što su betonski krovovi, metalni krovovi te za sanaciju i zaštitu bitumenskih membrana.
Nanošenje
Kistom, valjkom ili Airless raspršivačem u dva sloja ili više. Minimalna ukupna potrošnja: 1.5-1.8 kg/m2.

HYPERDESMO®-HAA

BOJA - bijela, siva

PAKIRANJE - 25kg, 15kg, 6kg, 1kg

HYPERDESMO®-HAA je baziran na ALCHIMICA-inoj jedinstvenoj i inovativnoj Humidity Activated Accelerator tehnologiji koja uključuje akcelerator ACCELERATOR 3000 koji je blokiran unutar proizvoda te se aktivira u dodiru sa vlagom i samostalno ubrzava sušenje membrane. HYPERDESMO®-HAA omogućava nanošenje membrane u jednom debljem sloju i eliminira pojavljivanje mjehurića.
Karakteristike
Jednokomponentna poliuretanska tekućina bazirana na čistoj elastomernoj hidrofobnoj poliuretanskoj smoli obogaćenoj specijalnim anorganskim punilima.
Svojstva
Izvrsna mehanička, kemijska i temperaturna svojstva, odlična otpornost na UV zračenje i utjecaj prirodnih elemenata.
Upotreba
Izložene hidroizolacijske površine kao što su betonski krovovi, metalni krovovi te za sanaciju i zaštitu bitumenskih membrana.
Nanošenje
Kistom, gleterom, valjkom ili Airless raspršivačem. Minimalna potrošnja: ±1.5 kg/m2.

HYPERDESMO®-PARTICULAR

BOJA - bijela, siva

PAKIRANJE - 25kg, 15kg, 5kg, 1kg

HYPERDESMO®-PARTICULAR je tiksotropna poliuretanska tekuća membrana ojačana vlaknima, za hidroizolaciju i zaštitu detalja na krovovima.
Karakteristike
Jednokomponentna poliuretanska tekućina ojačana vlaknima, bazirana na čistoj elastomernoj hidrofobnoj poliuretanskoj smoli obogaćenoj specijalnim anorganskim punilima.
Svojstva
Izvrsna mehanička, kemijska i temperaturna svojstva, odlična otpornost na UV zračenje i utjecaj prirodnih elemenata.
Upotreba
Obrada detalja na izloženim hidroizolacijskim površinama kao što su betonski krovovi, metalni krovovi te za sanaciju i zaštitu bitumenskih membrana.
Nanošenje
Kistom ili građevinskom žlicom. Minimalna potrošnja: 1.2-1.5 kg/m2.

HYPERDESMO®-300

BOJA - siva

PAKIRANJE - 25kg, 6kg, 1kg

HYPERDESMO®-300 je tekuća poliuretanska/poliurea hidroizolacijska membrana za visoko zahtjevne aplikacije koja posjeduje ETAG033 CE certifikat za mostove.
Karakteristike
Jednokomponentna poliuretanska tiksotropna tekućina koja ima vrhunsku kompatibilnost sa asfaltnim slojevima.
Svojstva
Izvrsna mehanička, kemijska i temperaturna svojstva.
Upotreba
Za visoko zahtjevne aplikacije, mostove, bazene i slično.
Nanošenje
Valjkom ili Airless raspršivačem. Minimalna potrošnja: ±2.5 kg/m2.

HYPERDESMO®-S

BOJA - bijela, siva, crvena

PAKIRANJE - 25kg, 6kg, 1kg

HYPERDESMO®-S je varijanta HYPERDESMO® membrane koja je vatrootporna, s malim udjelom otapala i bez ograničenja u transportu (non-IMO i non-ADR).
Karakteristike
Jednokomponentna poliuretanska tekućina s malim udjelom otapala, bazirana na čistoj elastomernoj hidrofobnoj poliuretanskoj smoli obogaćenoj specijalnim anorganskim punilima.
Svojstva
Izvrsna reologija koja osigurava jednostavnu aplikaciju bez curenja na vertikalnim podlogama uz minimalno pojavljivanje mjehurića.
Upotreba
Za kompleksne strukture i vertikalne podloge.
Nanošenje
Kistom, gleterom, valjkom ili Airless raspršivačem. Minimalna potrošnja: ±1.5 kg/m2.

HYPERDESMO®-S-WR

BOJA - crna

PAKIRANJE - 25kg, 6kg, 1kg

HYPERDESMO®-S-WR je posebno razvijen kako bi osigurao dugotrajnu hidroizolaciju, sanaciju i zaštitu za sve aplikacije koje nisu izložene UV zračenju.
Karakteristike
Jednokomponentna poliuretanska tekućina s malim udjelom otapala, bazirana na čistoj elastomernoj hidrofobnoj poliuretanskoj smoli obogaćenoj specijalnim anorganskim punilima.
Svojstva
Izvrsna reologija koja osigurava jednostavnu aplikaciju bez curenja na vertikalnim podlogama.
Upotreba
Za mokre čvorove, aplikaciju ispod pločica te za substrukture i slično.
Nanošenje
Kistom, gleterom, valjkom ili Airless raspršivačem. Minimalna potrošnja: ±1.5 kg/m2.

HYPERDESMO®-ADY 610

BOJA - bijela, siva

PAKIRANJE - 25kg, 6kg, 1kg

HYPERDESMO®-ADY 610 je u potpunosti alifatska poliuretanska tekuća membrana bazirana na ALCHIMICA-inoj jedinstvenoj i inovativnoj Humidity Activated Accelerator tehnologiji koja omogućava aplikaciju u jednom sloju i tako smanjuje cijenu koštanja radova. Također minimalizira mogućnost pogreške koja se može pojaviti prilikom višeslojne aplikacije (problem prionjivosti slojeva).
Karakteristike
Jednokomponentna alifatska samonivelirajuća poliuretanska tekućina bazirana na čistoj elastomernoj hidrofobnoj poliuretanskoj smoli obogaćenoj specijalnim anorganskim punilima.
Svojstva
Izvrsna mehanička, kemijska i temperaturna svojstva, odlična otpornost na UV zračenje i utjecaj prirodnih elemenata.
Upotreba
Izložene hidroizolacijske površine kao što su betonski krovovi, metalni krovovi te za sanaciju i zaštitu bitumenskih membrana.
Nanošenje
Kistom, valjkom ili Airless raspršivačem. Potrošnja: 1.5-2 kg/m2.

HYPERDESMO®-ADY 810

BOJA - bijela, siva

PAKIRANJE - 25kg, 6kg, 1kg

HYPERDESMO®-ADY 810 je membrana dizajnirana za visoko  zahtjevne aplikacije kao što su glavni ili završni sloj kod prometnih površina (kao što su parkirališta). To je u potpunosti alifatska poliuretanska tekuća membrana bazirana na ALCHIMICA-inoj jedinstvenoj i inovativnoj Humidity Activated Accelerator tehnologiji koja omogućava aplikaciju u jednom sloju i tako smanjuje cijenu koštanja radova. Također minimalizira mogućnost pogreške koja se može pojaviti prilikom višeslojne aplikacije (problem prionjivosti slojeva).
Karakteristike
Jednokomponentna alifatska samonivelirajuća poliuretanska tekućina bazirana na čistoj elastomernoj hidrofobnoj poliuretanskoj smoli obogaćenoj specijalnim anorganskim punilima.
Svojstva
Izvrsna mehanička, kemijska i temperaturna svojstva, odlična otpornost na UV zračenje i utjecaj prirodnih elemenata.
Upotreba
Visokozahtjevne izložene hidroizolacijske površine kao što su betonski krovovi, metalni krovovi te za sanaciju i zaštitu bitumenskih membrana.
Nanošenje
Kistom, gleterom, valjkom ili Airless raspršivačem. Potrošnja: 1.5-2 kg/m2.

HYPERDESMO®-T

BOJA - transparentna

PAKIRANJE - 20l, 10l, 4l, 2l, 1l

HYPERDESMO®-T je transparentna i u potpunosti alifatska poliuretanska tekuća membrana koja služi i kao vezivo za izradu kamenog tepiha.
Karakteristike
Jednokomponentna alifatska poliuretanska tekućina s visokim udjelom krutina koja se suši u dodiru s vlagom iz atmosfere.
Svojstva
Izvrsna mehanička, kemijska i temperaturna svojstva, odlična otpornost na UV zračenje i utjecaj prirodnih elemenata.
Upotreba
Verande, balkoni, terase, keramika, prirodni kamen i kao vezivo za kameni tepih.
Nanošenje
Valjkom. Potrošnja: 0.2-1 l/m2.

HYPERDESMO®-2K-W

BOJA - prljavo bijela

PAKIRANJE - 9kg (1.5 + 7.5)

HYPERDESMO®-2K-W u sebi ne sadrži otapala te je certificiran za hidroizolaciju spremnika pitke vode.
Karakteristike
Dvokomponentni tiksotropni premaz bez otapala baziran na kvalitetnoj elastomernoj, poliuretanskoj smoli.
Svojstva
Vrhunska adhezija na većini podloga, izuzetno je hidrofoban, otporan na hidrolizu i omogućava aplikaciju u zatvorenim prostorima.
Upotreba
Spremnici vode, vodospreme izgrađene od betona, čelika ili drugih materijala, postrojenja za desalinizaciju i druga postrojenja za tretman voda.
Nanošenje
Kistom ili valjkom. Potrošnja: ±1.5 kg/m2.

HYPERDESMO® COLD-CURE POLYUREA 2K

BOJA - siva

PAKIRANJE - 14kg (12.5 + 1.5), 28kg (25 + 3)

HYPERDESMO® COLD-CURE POLYUREA 2K je vatrootporna hladno-sušeća tekuća membrana na bazi poliuree.
Karakteristike
Dvokomponentna hladno sušeća membrana bez mjehurića, spremna za upotrebnu ili daljnju obradu unutar 2 sata.
Svojstva
Dugotrajna, vatrootporna membrana sa vrhunskom adhezijom na veliku većinu podloga.
Upotreba
Ispod keramike, bitumenske membrane, poliuretanske izolacijske pjene, mokrih čvorova, za verande, balkone, krovove, krovove sa visokom opasnošću od požara (kao kemijska ili elektroenergetska postojenja i slično), lagane metalne krovove i krovove sa fibrocementnim pločama.
Nanošenje
Kistom, valjkom, leptirom ili Airless raspršivačem jednom ili dva sloja. Minimalna ukupna potrošnja: 1.5-2 kg/m2.

HYPERDESMO®-PB-2K

PAKIRANJE - 40l (20 + 20), 10l (5 + 5), 2l (1 + 1)

HYPERDESMO®-PB-2K je poliuretan obogaćen bitumenom koji se koristi za hidroizolaciju i zaštitu horizontalnih zaštićenih površina.
Karakteristike
Dvokomponentna, poliuretanska tekućina bazirana na čistoj elastomernoj hidrofobnoj poliuretanskoj smoli obogaćenoj polimeriziranim čistim bitumenom. Omjer miješanja je 1:1.
Svojstva
Izvrsna mehanička, kemijska, temperaturna i paronepropusna svojstva. Proizvod je certificiran kao protukorijenski.
Upotreba
Za zaštićene hidroizolacijske aplikacije kao što su temelji, podrumi, zeleni krovovi, obrnuti (inverzni) krovovi, terase i drugo.
Nanošenje
Kistom, gleterom, valjkom ili Airless raspršivačem. Minimalna potrošnja: 1.5 l/m2.

HYPERDESMO®-PB-MONO

PAKIRANJE - 20kg, 5kg

HYPERDESMO®-PB-MONO je tiksotropni premaz, poliuretan obogaćen bitumenom koji se koristi za tretman detalja te za hidroizolaciju i zaštitu prvenstveno vertikalnih površina.
Karakteristike
Jednokomponentna poliuretanska tekućina bazirana na čistoj elastomernoj hidrofobnoj poliuretanskoj smoli obogaćenoj kemijski polimeriziranim čistim bitumenom.
Svojstva
Izvrsna tiksotropna, mehanička, kemijska i temperaturna svojstva. Proizvod je certificiran za otpornost na radon.
Upotreba
Za zaštićene hidroizolacijske aplikacije kao što su temelji, podrumi, obrnuti (inverzni) krovovi i drugo.
Nanošenje
Kistom ili valjkom. Minimalna ukupna potrošnja: 2 kg/m2.

HYPERDESMO®-PB-1K-FC

PAKIRANJE - 25kg, 5kg, 1kg

HYPERDESMO®-PB-1K-FC je brzosušeća poliuretanska tekuća membrana obogaćena bitumenom.
Karakteristike
Jednokomponentna samonivelirajuća poliuretanska tekućina bazirana na čistoj elastomernoj hidrofobnoj poliuretanskoj smoli obogaćenoj kemijski polimeriziranim čistim bitumenom.
Svojstva
Izvrsna mehanička, kemijska i temperaturna svojstva. To je brzosušeća membrana s minimalnim pojavljivanjem mjehurića.
Upotreba
Za zaštićene hidroizolacijske aplikacije kao što su temelji, podrumi, obrnuti (inverzni) krovovi i drugo.
Nanošenje
Kistom, gleterom, valjkom ili Airless raspršivačem. Minimalna ukupna potrošnja: 2 kg/m2.

HYPERDESMO®-PB-1K

PAKIRANJE - 20kg, 15kg, 4kg, 1kg

HYPERDESMO®-PB-1K je brzosušeća tiksotropna pasta za obradu detalja i popravke na bitumenskim membranama i nekoliko drugih podloga.
Karakteristike
Jednokomponentna poliuretanska tekućina bazirana na čistoj elastomernoj hidrofobnoj poliuretanskoj smoli obogaćenoj kemijski polimeriziranim bitumenom.
Svojstva
Izvrsna mehanička, kemijska, temperaturna i tiksotropna svojstva sa minimalnim pojavljivanjem mjehurića.
Upotreba
Obrada detalja te popravci i zaštita bitumenskih membrana.
Nanošenje
Kistom, valjkom ili građevinskom žlicom. Minimalna ukupna potrošnja: 1.5 kg/m2.

AQUASMART®-PU-2K

BOJA - bijela

PAKIRANJE - 12.125kg (0.125 + 12), 2.425kg (0.025 + 2.4)

AQUASMART®-PU-2K je prvi proizvod na svijetu na vodenoj bazi koji je dobio certifikat za hidroizolaciju i zaštitu krovova (25 godina CE certifikata).
Karakteristike
Dvokomponentna, poliuretanska i potpuno alifatska membrana na vodenoj bazi za hidroizolaciju i zaštitu.
Svojstva
Izvrsna mehanička, kemijska i temperaturna svojstva, odlična otpornost na UV zračenje i izuzetno jednostavna aplikacija.
Upotreba
Za izložene hidroizolacijske površine kao što su betonski krovovi, metalni krovovi i PU pjene, za blokiranje (zatvaranje) azbestnih krovova i drugo.
Nanošenje
Kistom, valjkom ili Airless raspršivačem u dva sloja. Ukupna potrošnja: 2-2.7 kg/m2.

AQUASMART®-HYBRID-MONO

BOJA - bijela

PAKIRANJE - 20kg, 12kg, 5kg

AQUASMART®-HYBRID-MONO je hibrid poliuretana i akrila. To je brzosušeći alifatski premaz na vodenoj bazi za zaštitu.
Karakteristike
Jednokomponentna, potpuno alifatska poliuretanska membrana za hidroizolaciju i zaštitu na vodenoj bazi.
Svojstva
Tiksotropna i elastična membrana bez prekida sa vrhunskom otpornošću na stajaću vodu, vremenske utjecaje i UV zračenje.
Upotreba
Za izložene hidroizolacijske površine kao što su betonski krovovi, metalni krovovi, PU pjene i drugo.
Nanošenje
Kistom, valjkom ili Airless raspršivačem u dva sloja. Ukupna potrošnja: 2 kg/m2.

AQUASMART®-HYBRID-2K

BOJA - bijela

PAKIRANJE - 12.125kg (0.125 + 12), 2.425kg (0.025 + 2.4)

AQUASMART®-HYBRID-2K je hibrid poliuretana i akrila. To je brzosušeći alifatski premaz na vodenoj bazi za zaštitu.
Karakteristike
Dvokomponentna, potpuno alifatska poliuretanska membrana za hidroizolaciju i zaštitu na vodenoj bazi.
Svojstva
Tiksotropna i elastična membrana bez prekida sa vrhunskom otpornošću na stajaću vodu, vremenske utjecaje i UV zračenje.
Upotreba
Za izložene hidroizolacijske površine kao što su betonski krovovi, metalni krovovi, PU pjene i drugo.
Nanošenje
Kistom, valjkom ili Airless raspršivačem u dva sloja. Ukupna potrošnja: 1.8 kg/m2.

AQUASMART®-PB

PAKIRANJE - 10kg

AQUASMART®-PB je premaz na vodenoj bazi obogaćen bitumenom.
Karakteristike
Jednokomponentna tiksotropna poliuretanska membrana obogaćena bitumenom za hidroizolaciju i zaštitu.
Svojstva
Tiksotropna i elastična membrana bez prekida, jednostavna za aplikaciju i popravke.
Upotreba
Za temelje, potporne zidove i mokre čvorove.
Nanošenje
Kistom, valjkom ili Airless raspršivačem u dva sloja. Ukupna potrošnja: 2-3 kg/m2.