fbpx

Rado ćemo vam pomoći,
odaberite sektor od vašeg interesa

Rado ćemo vam pomoći, odaberite sektor od vašeg interesa

Suha gradnja, Fasadni sustavi, Krovni sustavi,
Izolacije, Električni alati, Ručni alati, Vodovod-kanalizacija

Voltex, Voltex CR, Voltex DS,
Voltex DSCR, Voltex ULTRA, Ultraseal, Coreflex,
Hyperdesmo

Armiračnica, Građevinske mreže
ČBR, Čelični limovi, Cijevi, Profili
Kovani profili, Sandwich paneli, Građevinska limarija,

Lemaitre, Prevent Safety, Hansa,
Zaštita glave, Zaštitna obuća,
Zaštitna odjeća, Kišni program,
Zaštita dišnih puteva,

Transporti, Zaštita na radu, Marketing

Ulazni - Izlazni računi
Kompenzacije

Građevinski Materijali

KOMPLETAN
ASORTIMAN

Voditelj Sektora

Ivan Barišić

SUHA GRADNJA
IZOLACIJE,KROVOVI

Zamjenik Voditelja Sektora

Dino Duplančić

FASADNI SUSTAVI

Voditelj Robnih Grupa

Ivana Žurić

SUHA GRADNJA,
IZOLACIJE

Komercijalist

Duje Barišić

KOMERCIJALA

Administrator

Bogdana Jelinić

ALATI,
HIDROIZOLACIJA

Veleprodaja i Maloprodaja

Tomislav Kačunić

VODA I KANALIZACIJA,
ALATI

Veleprodaja i Maloprodaja

Zdravko Boban

KOMPLETAN
ASORTIMAN

Voditelj PC Zagreb

Marko Jakov Stanić

Hidroizolacije / Projekti

KOMPLETAN
PROGRAM

Voditelj Sektora

Tomislav Šimac

Termodinamika zaposlenici

CETCO,
HYPERDESMO, BAUDER

Specijalist prodaje i Tehnička Podrška

Miško Varenina

Termodinamika zaposlenici

CETCO,
HYPERDESMO, BAUDER

Inženjer konzultant, Tehnička podrška, Prodaja

Ivan Vrkić

LOGISTIKA,
NABAVA

Koordinator prodaje

Jakša Gugić

CETCO,
HYPERDESMO

Prodajni Predstavnik, Kontinetalna Hrvatska

Klaudija Kavali

Metalurgija

KOMPLETAN
PROGRAM

Voditelj Sektora-Član Uprave

Luka Ponoš


ARMIRAČNICA PRODAJA

Projektne Isporuke

Ivana Zlatar

ČELIČNE CIJEVI,
OGRADNI ELEMENTI,
KOVANI PROFILI I UKRASI

Voditelj Robnih Grupa

Ivica Aranza

MALOPRODAJNI ASORTIMAN,
ALATI

Poslovođa

Nikola Denić

SANDWICH PANELI,
GRAĐEVINSKA LIMARIJA

Voditelj robnih grupa

Tomislav Čagalj

ARMATURNA MREŽA,
ČBR,
ARMIRAČNICA PRODAJA

Voditelj Robnih Grupa

Vedrana Prnjak

ARMIRAČNICA
PROIZVODNJA

Voditelj Proizvodnje

Tomislav Župa

ARMATURNA MREŽA,
ČBR

Backoffice

Kristina Tonković

POCINČANE CIJEVI, LIMOVI,
PROFILI, NOSAČI

Voditelj Robnih Grupa

Milan Zarić

REZANJE
PROFILA I CIJEVI

ARMIRAČNICA

OBRADA
GRAĐEVINSKE LIMARIJE

Osobna Zaštitna Sredstva

KOMPLETAN PROGRAM
KONTINETALNA HRVATSKA

Prodajni Predstavnik

Tihomir Guterman

KOMPLETAN PROGRAM
DALMACIJA

Prodajni Predstavnik

Anita Grljušić

KOMPLETAN PROGRAM
DALMACIJA

Administrator Komercijale

Ljubica Buljan

VODITELJ SKLADIŠTA

Smiljana Novak

LOGO_PREVENT_SIVI
LOGO_HANSASHUTZ

Opći Poslovi

Voditelj
Sektora

Mirela Brakus

f: + 385 21 271 991

Zamjenik
Voditelja

Ante Mateljan

f: + 385 21 271 991

Transportna
Služba

Igor Jurić

f: + 385 21 271 991

ZAŠTITA NA RADU,
OKOLIŠ

Andrea Šućur

f: + 385 21 271 911

Računovodstvo i Financije

Voditelj
Sektora

Đurđica Strinić

f: + 385 21 271 991

Administrator
Računovodstva

Neda Vukorepa

f: + 385 21 271 991

Administrator
Računovodstva

Tanja Zaninović

f: + 385 21 271 991

Administrator
Računovodstva

Ivanka Šego

f: + 385 21 271 991