fbpx

Digitalizacija poslovanja i proizvodnje armiračnice tvrtke Termodinamika d.o.o. NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0202

Nositelj projekta: Termodinamika d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta:     104.646,49 €

Ukupni prihvatljivi troškovi: 97.606,21 €

EU udio u financiranju projekta:58.563,72 €

Razdoblje provedbe projekta: 25. listopada 2022. – 25. svibnja 2024.

Tvrtka Termodinamika d.o.o je krajem listopada 2022. godine, započela s provedbom projekta “Digitalizacija poslovanja i proizvodnje armiračnice tvrtke Termodinamika d.o.o.“, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt financira Europska unija – Next Generation EU u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

 Svrha projekta je doprinijeti razvoju i digitalizaciji poslovanja tvrtke Termodinamika d.o.o., odnosno poboljšanju poslovanja kroz digitalizaciju proizvodnih procesa proizvodnje armaturnog željeza u armiračnici. Projektom se intervenira u tri glavne poslovne funkcije armiračnice, proizvodnju armaturnog i građevinskog željeza, utovar i prodaju/dostavu proizvoda te izradu prateće dokumentacije koja se prilaže uz isporučene proizvode. Intervencijom u navedeno doprinjet će se unaprjeđenju deset poslovnih procesa.

Projekt čine sljedeće aktivnosti:

  1. Nabava materijalne i nematerijalne imovine potrebne za digitalizaciju poslovanja i proizvodnje armiračnice prijavitelja Termodinamika d.o.o.;
  2. Izrada plana digitalne transformacije tvrtke Termodinamika d.o.o.;
  3. Edukacija zaposlenika sektora metalurgije/armiračnice za korištenje novih implementiranih sustava u poslovanju i proizvodnji;
  4. Zaštita intelektualnog vlasništva;
  5. Promocija i vidljivost;
  6. Upravljanje projektom.

Navedene aktivnosti omogućit će postizanje sljedećeg rezultata:

R1: Unaprjeđenje i digitalizacija 10 procesa armiračnice prijavitelja Termodinamika d.o.o., odnosno proizvodnje armaturnog željeza, poboljšanje procesa i postupaka njegove prodaje i isporuke klijentima sa svom popratnom dokumentacijom sukladno zakonskim i pod zakonskim okvirima, što će dovesti do povećanje prihoda od prodaje za 20% na godišnjoj razini u godini m+2 te povećanje digitalnih vještina zaposlenika armiračnice.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Termodinamika d.o.o. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.