fbpx

ISO 9001 I ISO 14001

Tvrtka Termodinamika d.o.o uspješno provodi projekt pod nazivom „Poboljšanje učinkovitosti poslovnih procesa i održivosti poslovanja primjenom normi ISO 9001 i ISO 14001“ referentne oznake KK.03.2.1.14.0338.

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te kroz Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“. Ugovor je potpisan s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Razdoblje provedbe projekta je od 1. listopada 2020. do 1. listopada 2021. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 730.975,00 HRK, od čega su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 379.941,00 HRK. Ulaganje je usmjereno na uvođenje i usklađenje sa međunarodnim normama ISO 9001 i ISO 14001.

Svrha projekta je povećanje konkurentnosti i održivosti poslovanja tvrtke Termodinamika d.o.o. kroz uvođenje novih moderniziranih sustava upravljanja poslovnim procesima
Projekt je usmjeren na kupce i dobavljače kao ciljne skupine projekta, ali i sve građane Republike Hrvatske i to kroz uvođenje načina upravljanja poslovnim procesima koje se odnose na zahtjeve koje korisnik projekta mora ispunjavati kako bi mogao obavljati svoju djelatnost u skladu sa zahtjevima kupaca i relevantnim propisima, sigurnosti na radu, zaštiti okoliša i energetske učinkovitosti.
Rezultat projekta nakon provedbe biti će uspostavljen, implementiran i certificiran integrirani sustav

Kontakt osoba za više informacija: Karlo Pavela, direktor@termodinamika.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranicama:

EU fondovi  www.strukturnifondovi.hr

Ministarstvo  regionalnog razvoja i fondova EU https://razvoj.gov.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Termodinamika d.o.o.