fbpx
Hidroizolacija i održavanje zelenih krovova

Hidroizolacija i održavanje zelenih krovova

Intenzivna urbanizacija i prekomjerna gradnja rezultirali su drastičnim smanjenjem zelenih površina u urbanim područjima, a znamo koliko su one bitne za dobrobit ljudi i urbanih središta. Kako bi se povećale zelene površine u urbanim mjestima stalno se traže nova riješena, a jedno od njih su zeleni krovovi. Primjena zelenih krovova svakodnevno je veća kao rezultat sve razvijenije svijesti o važnosti održive i zelene gradnje.

Višestruke su prednosti primjene zelenih krovova: 

 • povoljan utjecaj na mikroklimu, 
 • ušteda energije, 
 • smanjenje atmosferskog i zvučnog onečišćenja, 
 • smanjenje protoka vode, 
 • povećanje bioraznolikosti, 
 • veća efikasnost fotonaponskih panela na krovovima.

Što je zeleni krov?

Zeleni krov je krov prekriven slojem zemlje i vegetacijom i  predstavlja tehničko rješenje koje se javlja kao jedan od mogućih odgovora u ublažavanje posljedica klimatskih promjena. To je  alternativa tradicionalnim tehnologijama gradnje, a sastoji se u ozelenjavanju krovnih površina. Prednosti ovih rješenja su brojne  – kako za samu građevinu tako i za okoliš. Zelene krovove moguće je izgraditi na horizontalnim i kosim krovovima s maksimalnim nagibom do 35%.

Od čega je sastavljen zeleni krov?

Sustav zelenog krova  sastavljen je od više slojeva.

Polazeći odozdo prvi sloj je krovna konstrukcija, odnosno nosivi pod na koji se postavljaju ostali elementi. Iznad poda je potrebno napraviti sloj nagiba od minimalno 0,5% kako bi se izbjeglo zadržavanje vode. Nakon toga se postavlja parna barijera koja sprječava kondenzaciju između slojeva. Sljedeći sloj je toplinska izolacija (nije obavezna), zatim slijedi vodonepropusni sloj u obliku hidroizolacijske membrane i mehanički zaštitni sloj poznat kao „protukorijenska barijera” koji štite donje slojeve. Osim ovih slojeva tu su i drenažni elementi, filterski sloj, kultivacijski sloj i konačno vegetacija. Kao dodatni elementi sustava zelenih krovova ugrađuju se sustavi navodnjavanja, rasvjeta i sl.

Pri projektiranju zelenih krovova potrebno je pridržavati se pravila kako bi krov ostvario svoju svrhu u smislu uštede energije i kako bi se postigli najbolji mogući ekološki rezultati.

Vrste zelenih krovova

Postoje dvije vrste zelenih krovova: ekstenzivni i intenzivni, a razlika je u debljini supstrata za rast biljaka.

U izgradnji zelenih krovova presudan element je izbor biljnih vrsta.

Za ekstenzivne zelene krovove koriste se zeljaste biljke, a kod intenzivnih izbor se kreće od zeljastih do grmlja i drveća.

Kod ekstenzivnih zelenih krovova debljina supstrata je između 8 i 12 cm, a vegetacija je sastavljena od malih biljaka. Ovim krovovima potrebno je malo održavanja, otprilike 1-2 intervencije godišnje. Njegova težina je manja od 150 kg/ m2. Ekstenzivni zeleni krovovi najčešće se koriste na velikim površinama kao što su skladišni prostori, trgovački centri i sl.

Kod intenzivnih zelenih krovova debljina sloja zemlje je od 25 do 50 centimetara. Održavanje ovih krovova je zahtjevnije budući je potrebno 4-5 intervencija u toku godine. Težina im prelazi 150 kg/m2 i varira s obzirom na usvojena dizajnerska rješenja.

Održavanje zelenih krovova

Temeljna svrha održavanja zelenog krova je osigurati stalnost njegovih svojstava nepropusnosti i drenaže. Održavanje zelenih krovova zahtjevnije je od održavanja tradicionalnih krovova. Za kvalitetan  razvoj vegetacije najvažnija je ispravna instalacija i početno održavanje. Kad je riječ o intenzivnim zelenim krovovima potrebno je uključiti i uobičajene aktivnosti vezane uz održavanje zelenog pokrova kao i u svim vrtovima.

Klimatske prednosti zelenih krovova

Klimatske prednosti zelenih krovova u odnosu prema tradicionalnim krovovima su brojne. Jedan od povoljnih učinaka zelenih krovova je i taj što se na njima maksimalne ljetne temperature kreću u rasponu 25-30 ºC u odnosu na 80 ºC na tradicionalnim krovovima. Osim toga, zeleni krov jamči uštedu energije do 10%, a postotak uštede ovisi o vrsti građevine, klimi, veličini i vrsti krovišta. Fotonaponski sustav integriran sa zelenim krovom omogućuje održavanje temperature krova u rasponu 30-35 stupnjeva, a to poboljšava učinkovitost fotonaponskih panela tako da oni proizvode oko 5% više električne energije u odnosu na panele postavljene na tradicionalnim krovovima. Vegetacija na zelenom krovu zadržava štetne tvari iz zraka koje se apsorbiraju u procesu fotosinteze  i finu prašinu čime se smanjuje koncentracija tih tvari u zraku. Ovi krovovi poboljšavaju toplinsku učinkovitost i zimi i ljeti što rezultira uštedom energije.  Jedan od važnih povoljnih utjecaja zelenih krovova je i smanjenje onečišćenja bukom jer zeleni pokrov apsorbira zvučne valove koje stvara zračni i cestovni promet. Zeleni krovovi povoljno utječu na trajnost krovne konstrukcije tako što je hidroizolacija ispod sloja vegetacije zaštićena od UV zraka i zbog biljnog sloja nije izložena velikim temperaturnim promjenama. Prednost zelenih krovova je i zadržavanje oborinskih voda i sporije ispuštanje u odvodni sustav  čime se smanjuje rizik od poplava u kod obilnih kiša. Zeleni krovovi smanjuju učinak toplinskog otoka tako da povećana vlažnost hladi zrak. Konačno, zeleni krov je mjesto na kojem biljne i životinjske vrste pronalaze svoje stanište, a krovni vrtovi su i  idealna mjesta socijalne interakcije  

Bauder sustav zelenih krovova

Bauder je prvi proizvođač koji je razvio kompletan krovni sustav i nudi sve elemente potrebne za izgradnju najkvalitetnijih  ekstenzivnih i intenzivnih zelenih krovova koji garantiraju sigurnu krovnu konstrukciju i izvrsnu hidroizolaciju:

 1. Vegetacijski supstrat – prostor za korijenje svih biljaka mora osigurati odgovarajuće uvjete za rast biljaka na krovu. Bauder nudi ekstenzivne CL-E i intenzivne supstrate CL-I
 2. Filterski sloj koji sprječava ispiranje sitnih čestica iz supstrata i njihovo taloženje u drenažni sloj kako bi ostao funkcionalan.
 3. Drenažni i akumulacijski sloj – Bauder drenažne i akumulacijske kadice koje služe za odvodnju viška vode i pohranu potrebne količine vode.
 4. Zaštitni sloj – služi za zaštitu krovne hidroizolacijske membrane od mehaničkih oštećenja.
 5. Razdijelni i klizajući sloj – razdjelni sloj razdvaja kemijski nekompatibilne materijale u slojevima sustava, a klizajući sloj služi za sprječavanje i smanjenje neželjenog prianjanja različitih materijala koji se postavljaju jedan na drugi. 6.
 6. Pribor – kontrolna okna, žljebovi za odvodnju, pokrovi za odvode i graničnici