Metalurgija

KOMPLETAN
PROGRAM

Voditelj Sektora-Član Uprave

Luka Ponoš

SANDWICH PANELI,
GRAĐEVINSKA LIMARIJA

Voditelj Robnih Grupa

Ivana Zlatar

ČELIČNE CIJEVI,
OGRADNI ELEMENTI,
KOVANI PROFILI I UKRASI

Voditelj Robnih Grupa

Ivica Aranza

POCINČANE CIJEVI, LIMOVI,
PROFILI, NOSAČI

Voditelj Robnih Grupa

Milan Zarić

MALOPRODAJNI ASORTIMAN,
ALATI

Poslovođa

Nikola Denić

MALOPRODAJNI ASORTIMAN,
ALATI

Voditelj Maloprodaje

Tomislav Čagalj

KOMPLETAN
PROGRAM

Prodajni Predstavnik, Rijeka

Nikola Radaković

ARMATURNA MREŽA,
ČBR

Voditelj Robnih Grupa

Vedrana Prnjak

ARMATURNA MREŽA,
ČBR

Backoffice

Kristina Tonković

ARMIRAČNICA
PRODAJA

Voditelj Prodaje

Boran Vukasović

ARMIRAČNICA
PROIZVODNJA

Voditelj Proizvodnje

Tomislav Župa

REZANJE
PROFILA I CIJEVI

ARMIRAČNICA

OBRADA
GRAĐEVINSKE LIMARIJE