Toplovaljane je proces obrade metala, gdje se željezni limovi ili trake zagrijavaju na temperaturu od 900ºC, te se pri tom valjaju. Valjanjem se smanjuje debljina lima, odn. ploče, ali i homogenizira unutarnja struktura što uvelike poboljšava mehanička svojstva materijala.

Brodski limovi

Brodski limovi

Oznaka: A / B / D / E; AH32 / DH 32 / EH 32; AH36 / DH 36 / EH 36
Debljina: 5,00 – 50,0
Širina: 1500 – 3000
Dužina: 6000 – 12000
Težina: 5 – 7 tona / vez
Klasifikacija: CRS / BV / LR / GLA / DNV

 

Kolutovi

Kolutovi

Oznaka: 08 kp / St 3 ps / S 235 JRG2
Debljina: 1,50 – 15,00
Širina: 1000 – 2000
Unutarnji promjer: 740 (-+) 30 mm
Vanjski promjer: max 2000 mm
Težina: 6 – 9 tona / kolut

 

Konstrukcijski limovi

Konstrukcijski limovi

Oznaka: S 235 JRG2 / S 275 J2G3
Debljina: 2,00 – 50,0 mm
Širina: 1000 – 2500 mm
Dužina: 2000 – 12000 mm
Težina: 3 – 7 tona / vez
Oznaka: S 235 JRG2 / S 275 J2G3
Debljina: 3,00 – 150,0 mm
Širina: 1000 – 3000 mm
Dužina: 2000 – 12000 mm
Težina: 3 – 7 tona / vez
Oznaka: S 355 J2G3
Debljina: 2,00 – 6,00 mm
Širina: 1000 – 2000 mm
Dužina: 2000 – 6000 mm
Težina: 3 – 7 tona / vez
Oznaka: S 355 J2G3
Debljina: 3,00 – 150,00 mm
Širina: 1000 – 2000 mm
Dužina: 2000 – 6000 mm
Težina: 3 – 7 tona / vez

 

Uzdužno rezana traka

Uzdužno rezana traka

Debljina: 1,80 – 8,00 mm
Širina: 50 – 300 mm
Unutarnji promjer: 610 / 750 mm
Vanjski promjer: 1200 – 1800 mm

 
 
 
 

Limovi za duboko izvlačenje

Limovi za duboko izvlačenje

Oznaka: DD 11 / 12 / 13
Težina: 3 – 7 tona / vez

 
 
 
 
 
 
 

Rebrasti i suzasti limovi

Rebrasti i suzasti limovi

Oznaka: S 235 JRG 2
Debljina: 3/4 – 8/9 mm
Širina: 1000 – 1500 mm
Dužina 2000 – 6000 mm
Težina: 3 – 7 tona / vez